Best Joomla Template by Web Design

De Yasak (traditioneel recht)

Category: Cultuur

De Yasak zijn diverse verboden welke een uitgangspunt zijn voor de gedragscode van de Khans van Mongolië, een erecode van traditioneel recht. Een Khan is een heerser en veroveraar.
De verboden werden door ruiters tijdens hun ritten gerijmd en gezongen, waardoor werkende burgers dit overnamen en de, voornamelijk ongeletterde, bevolking op de hoogte gebracht werd.

De Yasak behandelt zowel ethische als hygiënische kwesties. Enkele voorbeelden zijn;

·         Gelijkheid voor iedereen.

·         Iedereen zal even hard werken.

·         Alle religies worden met evenveel respect behandeld.

·         Khans of generaals die met buitenlandse heersers samenspannen verdienen de doodstraf.

·         Het executeren van vijandelijke leiders moet zonder bloedvergieten gebeuren, zodat geen koninklijk bloed de aarde raakt.

·         De leider mag geen andere titel dan khan voeren.

·         De heersers mogen geen bezit van gestorvenen zonder erfgenamen nemen, maar moeten er voor zorgen dat dit naar degene gaat die zich in heeft gezet voor het welzijn van de gestorvene.

·         Als de leider stierf moest er een khuriltai bijeen geroepen worden om de opvolging te garanderen.

·         Men mag niet te veel alcohol drinken, liever niet meer dan driemaal per maand.

·         Men mag zich niet wassen in een stromende rivier.

·         Paarden mogen niet uit een stilstaande waterbron drinken.

·         Soldaten die hun legeronderdeel verlaten moeten geëxecuteerd worden.

·         Het volk moet de khan verzorgen met het overschot van hun voedsel.

·         Alle stammen moeten de khan paarden, rammen, melk en wol of wollen goederen geven.

·         Soldaten mogen niet jonger zijn dan twintig jaar oud.

·         Indien een soldaat in de strijd vlucht uit zijn onderdeel van tien, zullen alle tien de soldaten gedood worden.

 

De verboden werden gehandhaafd door rechtspraak. Een beschuldigde werd pas gestraft als zijn schuld vaststond of hij bekend had. Men kreeg boetes, werd verminkt of geëxecuteerd, maar niet gemarteld. Voorbeeld van een executie; de beoordeelde werd gewikkeld in een tapijt, door paarden overreden, om zo te sterven aan inwendige bloedingen. Zijn bloed raakt hierbij de aarde niet, wat tegenspoed betekent.