Best Joomla Template by Web Design

Algemene geschiedenis

Category: Geschiedenis
Dinosaurus EierenVoordat Djenghis Khan aan de macht kwam in 1206 leefden de stammen verspreid over het land. Iedere stam had zijn eigen khan met zijn eigen regels, normen en waarden. Djenghis Khan verenigde de stammen. Voor de verdere geschiedenis over de gebeurtenissen tijdens het Mongoolse Rijk verwijs ik u naar de artikelen Djenghis Khan, ontstaan van het Mongoolse Rijk et cetera.
Het Mongoolse Rijk is het grootste Rijk dat ooit op het land veroverd is. In 1267, onder leiding van Koeblai Khan, waren de eerste scheurtjes herkenbaar. De families kregen steeds meer onenigheid onder elkaar. Elke familie had zijn eigen grondgebied verspreid over het gehele Mongoolse Rijk. Koeblai Khan verplaatste de hoofdstad van Kharkhorin naar Beijing. Hier werd hij keizer van de Yuan dynastie. Officieel was hij nog steeds leider van het gehele Mongoolse Rijk, maar hij liet zijn neven vrij om te regeren om op hun eigen manier op hun eigen grondgebied. In 1294 overleed Koeblai Khan en dit was het einde van het Grote Mongoolse Rijk. Het Rijk viel uiteen in 4 gebieden: het Ilkhanaat, de Gouden Horde, China en het Khanaat van Chagatai. De zoon van Koeblai Khan regeerde verder in China. In 1368 viel de Ming dynastie Beijing binnen. Dit betekende het einde van de Yuan dynastie en daarmee de laatste nazaat van Djenghis Khan in China.

Register to read more...

Archeologische vondsten

Category: Geschiedenis
Bodemschatten
In Mongolië zijn diverse opgravingen geweest met een positief resultaat. Hieronder vindt u een aantal artikelen die iets te maken hebben met opgravingen of vondsten in Mongolië.
Graftombe Dzjengis Chan wordt gerenoveerd
China gaat, om het toerisme te promoten, het complex rond de vermoedelijke begraafplaats van de beroemde/beruchte 12de eeuwse Mongoolse veroveraar Dzjengis Chan in Mongolië renoveren en vergroten. Dat meldt vrijdag het persagentschap Xinhua <(Nieuw China).
Het complex, dat vlakbij de stad Ordos (in het Noorden) ligt, is momenteel 0,55 km2 groot. In de toekomst moet het uitgroeien tot een 80 km2 groot geheel met een museum, een yoert (vilten nomadentent op de Aziatische steppen) van 2.000 m2 en beeldhouwwerken van de Mongoolse keizer en zijn krijgers. Bij het toeristisch centrum, dat gebouwd zal worden door het bedrijf Donglian, hoort ook een museum met informatie over de Mongoolse gebruiken.
Dzjengis Chan, die leefde van ongeveer 1160 tot 1227, verenigde de Mongoolse stammen en regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van Polen tot China. De vader van Kublai -stichter van de Chinese Yuan-dynastie- werd, om religieuze redenen en uit vrees dat zijn graf geplunderd zou worden, begraven op een geheime locatie. Teams van archeologen zijn in de Republiek Mongolië al jaren op zoek naar de exacte locatie van de omstreden begraafplaats.
Twee jaar geleden beweerde Luo Xinyou, een professor aan de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen, dat de tombe nog niet was ontdekt. Hij sprak daarmee een these tegen van een Amerikaans wetenschapper, die beweerde dat het graf zich in het noordwesten van de hoofdstad Ulaan Baatar (ook: Oelan Baator) bevond.
[Bron: Gazet van Antwerpen, 10 oktober 2003]

Register to read more...

Djenghis Khan

Category: Geschiedenis
Djenghis Khan (ook wel Chinggis Khaan) is geboren onder de naam Temudjin. Zijn geboortejaar staat nog niet helemaal vast. Men twijfelt tussen de jaren 1155, 1162 en 1167. Men houdt het meeste het jaar 1162 aan. Op jonge leeftijd stierf de vader van Temudjin. Zijn vader was khan van een Mongoolse stam. Aangezien Temudjin 9 jaar was, kon hij niet de leider van de stam worden.
Hij werd samen met zijn moeder verdreven uit de stam, aangezien de nieuwe leider niet op goede voet stond met de vader van Temudjin. Ze leefden als arme nomaden op de steppe. Hier kreeg Temudjin te maken met de strenge winters en hete zomers. Ze hadden vrijwel geen bescherming tegen deze extreme klimaatomstandigheden. Hij werd dus gehard door het ruwe klimaat en leerde overleven. Dit was een goede leerschool voor zijn latere leven, want hij bracht deze kennis jaren later in de praktijk.

Register to read more...

Djenghis Khan's gevechtstechnieken

Category: Geschiedenis
Op het open veld was het leger van Djenghis Khan heer en meester. Ze konden alleen de Chinese steden niet bezetten. Door Chinese ingenieurs gevangen te nemen en te dwingen om informatie te vertellen, lukte het hem later ook de steden te bezetten.
Nadat ze China hadden veroverd, breidde ze hun gebied uit naar het Westen in 1218. Doordat het leger een andere methode van vechten erop na hielden, konden ze snel delen van Perzië en het zuiden van Rusland innemen. Ze waren heer en meester in het vechten op een paard. De paarden waren kleiner en daardoor behendiger in draaien en keren. De krijgers oefenden veel op een bepaalde techniek die zij ontwikkeld hadden. Ze vuurden hun pijlen pas af als het paard totaal los van de grond was. Zo konden ze precies op doel schieten. De boog werd samengesteld uit hoorn en bamboe, samengebonden met zijde en hars. De pijlen bezaten een enorme kracht die zelfs door maliënkolders gingen. De Mongolen ontwikkelden ook speciale stijgbeugels waardoor ze paard konden rijden zonder teugels te gebruiken.

Ook gebruikten ze veel de zelfmoordmethode ‘Mangoedai’. Iedereen had een eigen taak in het leger. Zo bestonden er ook zelfmoordeenheden. De ruiters stormden met hun paard op de vijand af. Als ze bijna binnen het bereik van schotafstand waren, splitsten de ruiters zich uiteen. Ze keerden zich om en vluchtten weg. De vijand kwam hen natuurlijk achterna, want zij dachten dat ze bang waren. Niets was minder waar. De Mongoolse ruiters leidde de vijand naar een afgesproken plaats. Daar stonden de Mongoolse kameraden hen op te wachten. Aangezien de ruiters zich hadden opgesplitst, viel het kordon van de vijand uit elkaar. Zo waren ze een makkelijk doelwit, want er was geen organisatie meer. Deze actie werd vaak gebruikt tijdens de lange veldtochten. Eerst in China en later ook in het westen. 
Nieuws verspreidde zich snel. Toen ook al. Mensen reden met een paard vooruit en vertelden wat in hun stad was gebeurd. Djenghis Khan was erg vergevingsgezind. Als een stad zich overgaf, bleef iedereen leven en moesten zich scharen bij zijn machtige leger. Als een stad in opstand kwam, werd deze volledig verwoest en iedereen werd gedood.

De Minister die Stalin mepte

Category: Geschiedenis

In 1932 werd Peljidiin Genden (1892-1937) de 9e minister-president van Mongolië en zag het als zijn taak Mongolië onafhankelijk te houden in plaats van opgenomen worden in de Sovjet Unie. Daarnaast verzette Genden zich fel tegen Jozef Stalin's eis om alle Boeddhistische monniken om te brengen.

In 1933, tijdens een receptie in het gebouw van de Mongoolse Ambassade in Moskou, kregen beide heren het letterlijk met elkaar aan de stok. Stalin schopte de wandelstok van Genden omver, terwijl Genden op zijn beurt Stalin een mep gaf en daarbij Stalin's alom bekende pijp brak.

Stalin was woedend en hield Genden onder arrest. Uiteindelijk werd Genden veroordeeld als een Japanse spion en werd op 26 november 1937 geëxecuteerd door een vuurpeleton. Sindsdien is deze datum een van bijzondere waarde voor het Mongoolse volk: het was de dag dat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen en de Volksrepubliek Mongolië werd opgericht.

In 1996 opende Genden's dochter het Museum ter Nagedachtenis aan de Slachtoffers van Politieke Vervolging in Ulaan Baatar.

More Articles...