Best Joomla Template by Web Design

Djenghis Khan

Category: Geschiedenis
Djenghis Khan (ook wel Chinggis Khaan) is geboren onder de naam Temudjin. Zijn geboortejaar staat nog niet helemaal vast. Men twijfelt tussen de jaren 1155, 1162 en 1167. Men houdt het meeste het jaar 1162 aan. Op jonge leeftijd stierf de vader van Temudjin. Zijn vader was khan van een Mongoolse stam. Aangezien Temudjin 9 jaar was, kon hij niet de leider van de stam worden.
Hij werd samen met zijn moeder verdreven uit de stam, aangezien de nieuwe leider niet op goede voet stond met de vader van Temudjin. Ze leefden als arme nomaden op de steppe. Hier kreeg Temudjin te maken met de strenge winters en hete zomers. Ze hadden vrijwel geen bescherming tegen deze extreme klimaatomstandigheden. Hij werd dus gehard door het ruwe klimaat en leerde overleven. Dit was een goede leerschool voor zijn latere leven, want hij bracht deze kennis jaren later in de praktijk.
Op 9-jarige leeftijd had Temudjin al zijn vrouw, Börte, uitgekozen, net voordat zijn vader stierf.  Op zijn 16de trouwde Temudjin met Börte. Niet veel later werd Börte ontvoerd door een rivaliserende stam. Na 9 maanden werd zij bevrijd en kreeg een zoon, Jochi. Aangezien Börte ook verkracht was, is het niet helemaal zeker of Jochi de zoon van Temudjin was. Temudjin heeft zijn zoon altijd erkend. Later kregen ze samen nog drie zoons, Chagatai, Ögedei en Tolui. Al zijn zonen werden geboren voordat Temudjin de grote Khan werd.
Djengis KhanOp een gegeven moment zag Temudjin in dat de Mongoolse stammen anders moesten gaan leven. Tot dan toe leefde elke stam naar zijn eigen regels en dronken erg veel. In de omliggende landen werden ze gezien als moordenaars. Dit imago kregen ze toegewezen door voor iedere overtreding van een lokale wet, diegene te vermoorden. Er was totaal geen orde of rechtssysteem. Temudjin vond dat dit moest veranderen. Hij toonde op jonge leeftijd al aan dat hij erg volhardend was en een grote toewijding bezat. Temudjin bracht de verschillende stammen bij elkaar door zijn charismatische karakter en verenigde elkaar tot een confederatie. Hij stelde een aantal wetten op waaraan iedereen zich moest houden. Deze werden beschreven in de yasak, gedragscode. Voor verdere informatie over de yasak verwijs ik u naar dit kopje. 

In 1206 had Temudjin alle Mongoolse stammen verenigd. Er werd toen een khuriltai gehouden in Kharkhorin. Een khuriltai was een grote vergadering van alle leiders van een stam. Daar kozen ze een nieuwe Grote Khan. Hier werd Temudjin verkozen tot de grote leider van het totale volk en kreeg de naam Djenghis Khan toebedeelt. Dit is een letterlijke vertaling voor “opperste leider of heerser van de wereld”. Djenghis Khan wilde dat zo veel mogelijk mensen deel ging uit maken van zijn geliefde Mongolië. Hij is andere landen gaan binnenvallen en oorlog gaan voeren. Dit is het ontstaan van het Mongoolse Rijk. Hiervoor verwijs ik u naar het kopje “het ontstaan van het Mongoolse Rijk”

Na meer dan 20 jaar strijd geleverd te hebben, zag Djenghis Khan in dat hij niet lang meer te leven had. Hij had inmiddels al een leeftijd bereikt van 65 jaar. In die tijd bereikten niet veel mensen die leeftijd. Hij wilde zijn Mongoolse Rijk veiligstellen en zorgde voor zijn opvolger. Zijn zonen begonnen te kibbelen wie uiteindelijk zijn vader zouden gaan opvolgen. Zijn oudste zoon Jochi was inmiddels al overleden. De zonen van Jochi hadden niet volledig het recht op opvolging, want het was nog niet helemaal zeker of Jochi wel de echte zoon van Djenghis was. Zijn kleinzoon Batu kreeg de Blauwe Horde toegewezen en Orda de Witte Horde. Later voegden ze deze twee Hordes samen tot de Gouden Horde. Deze lagen in het huidige midden-Oosten en het zuiden van Centraal Azië. 
De tweede zoon van Djenghis, Chagatai, werd gezien als een heethoofd en daardoor niet geschikt voor de functie van Grote Khan. Deze functie werd aan Ögedei toegewezen. Ögedei kreeg de verantwoordelijkheid voor China. Tolui, zijn jongste zoon, kreeg gezag over het Mongoolse geboorteland. Aangezien na de dood de jongste zoon de opvolger werd van het gehele Rijk, werd Tolui de eerste Khan na Djenghis. Tijdens de khuriltai werd Ögedei verkozen tot de grote Khan. Tolui had hier geen bezwaar tegen, want hij wist dat dit de wens van zijn vader, Djenghis Khan, was. 

Djenghis Khan is gestorven op 18 augustus 1227 op 65-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog niet helemaal bekend. Het kan zijn door ouderdom of in de strijd door te vallen van zijn paard. Dit gelooft niet iedereen, want hij was natuurlijk een geoefend rijder. Er is hier heel weinig over bekend. Men is dit nog steeds aan het onderzoeken. Dit geldt ook voor zijn begraafplaats. Zijn lichaam is in ieder geval door zijn vijanden teruggegeven aan Mongolië en daar is hij in geheimhouding begraven. Er gaan geruchten dat hij is begraven met 40 babykamelen. De moeders zouden dan altijd rond zijn graf blijven lopen. Ook gaan er geruchten in de rondte dat Djenghis is begraven met 40 maagden en paarden. Zo was hij niet eenzaam in het hiernamaals en hoefde hij zich niet te vervelen. 
Er is een Mausoleum van Djenghis Khan in Ulaan Baatar. Dit is niet zijn begraafplaats, maar het is een gedenkteken. Op 6 oktober 2004 werd het “Paleis van Djenghis Khan” ontdekt. Hier zijn aanwijzingen geplaatst die een ontdekking van zijn begraafplaats waarschijnlijk maakt. Volgens een legende staat op zijn graf: “Als ik nog in leven was, zouden de mensen niet blij zijn.”