Best Joomla Template by Web Design

Djenghis Khan's gevechtstechnieken

Category: Geschiedenis
Op het open veld was het leger van Djenghis Khan heer en meester. Ze konden alleen de Chinese steden niet bezetten. Door Chinese ingenieurs gevangen te nemen en te dwingen om informatie te vertellen, lukte het hem later ook de steden te bezetten.
Nadat ze China hadden veroverd, breidde ze hun gebied uit naar het Westen in 1218. Doordat het leger een andere methode van vechten erop na hielden, konden ze snel delen van Perzië en het zuiden van Rusland innemen. Ze waren heer en meester in het vechten op een paard. De paarden waren kleiner en daardoor behendiger in draaien en keren. De krijgers oefenden veel op een bepaalde techniek die zij ontwikkeld hadden. Ze vuurden hun pijlen pas af als het paard totaal los van de grond was. Zo konden ze precies op doel schieten. De boog werd samengesteld uit hoorn en bamboe, samengebonden met zijde en hars. De pijlen bezaten een enorme kracht die zelfs door maliënkolders gingen. De Mongolen ontwikkelden ook speciale stijgbeugels waardoor ze paard konden rijden zonder teugels te gebruiken.

Ook gebruikten ze veel de zelfmoordmethode ‘Mangoedai’. Iedereen had een eigen taak in het leger. Zo bestonden er ook zelfmoordeenheden. De ruiters stormden met hun paard op de vijand af. Als ze bijna binnen het bereik van schotafstand waren, splitsten de ruiters zich uiteen. Ze keerden zich om en vluchtten weg. De vijand kwam hen natuurlijk achterna, want zij dachten dat ze bang waren. Niets was minder waar. De Mongoolse ruiters leidde de vijand naar een afgesproken plaats. Daar stonden de Mongoolse kameraden hen op te wachten. Aangezien de ruiters zich hadden opgesplitst, viel het kordon van de vijand uit elkaar. Zo waren ze een makkelijk doelwit, want er was geen organisatie meer. Deze actie werd vaak gebruikt tijdens de lange veldtochten. Eerst in China en later ook in het westen. 
Nieuws verspreidde zich snel. Toen ook al. Mensen reden met een paard vooruit en vertelden wat in hun stad was gebeurd. Djenghis Khan was erg vergevingsgezind. Als een stad zich overgaf, bleef iedereen leven en moesten zich scharen bij zijn machtige leger. Als een stad in opstand kwam, werd deze volledig verwoest en iedereen werd gedood.