Best Joomla Template by Web Design

Ontstaan Mongoolse Rijk

Category: Geschiedenis
Grootste uitbreiding van het RijkDjenghis Khan is de stichter van het Mongoolse Rijk in 1206. Djenghis Khan verenigde alle Mongoolse stammen tot een confederatie. Er waren al verschillende pogingen gedaan om China in te veroveren. Dat lukte steeds niet, want de Mongoolse stammen waren totaal niet georganiseerd. Djenghis Khan bracht hier verandering in.
In de voorgaande jaren werd een nieuwe leider bepaald door erfelijkheid. Hier kwamen niet altijd goede leiders uit voort. Iedereen kreeg een eerlijke kans om bevorderd te worden als men op een bepaald gebied begaafd was. Djenghis Khan verzamelde loyale en talentvolle mensen om zich heen. Hij geloofde in meritocratie (geregeerd door degenen die het verdienen). Later blijkt dit een goede zet te zijn geweest. Zo kon het Mongoolse Rijk zich uitbreiden naar het westen tot in Europa. Ook raakte hij bevriend met vijandelijke vechters die loyaliteit toonden.
Het voornaamste doel van de uitbreiding van het Mongoolse Rijk was het veilig stellen van politieke stabiliteit op de zijderoute en te zorgen voor vreedzame handel. Ook ontstonden er nieuwe handelsroutes, die eerder waren geblokkeerd door lokale stammenleiders. Er was er een verbod op marteling en vernedering in het gehele Rijk. Later blijkt dat dit niet zo te zijn geweest.

Djenghis Khan voerde veel psychologische spelletjes met zijn tegenstanders. Hierbij speelde angst een belangrijke factor. Als een stad weerstand bood, kregen ze een keuze voorgelegd. De eerste was vreedzaam; als ze geen tegenstand boden, bleef iedereen leven in ruil voor loyaliteit. De andere keuze was minder vreedzaam; als ze niet wilden overgeven, werd de gehele stad verwoest. Dit nieuws reisde voor Djenghis Khan uit en veel steden gaven zich over en voegden zich bij het machtige leger. 

Door de gevechtstechnieken die onbekend waren buiten Mongolië, konden ze de vijand makkelijk overmeesteren. Eerst waren de Mongolen heer en meester op het land met hun paarden. Iedere Mongool bezat 2 tot 5 paarden. Zo kon men grote afstanden afleggen. De familie reisde ook altijd met de ruiter mee. Zij konden dan voor de rest van de paarden zorgen, zodat de ruiter altijd een fris paard tot zijn beschikking had.   
In het begin bestond het leger uit 25.000 militairen. Ze waren superieur op open terrein. Alleen konden ze geen steden overmeesteren. Daar bedacht Djenghis Khan natuurlijk weer iets op. Hij ontvoerde Chinese ingenieurs en dwong hen om informatie te geven. Nadat hij wist hoe de steden gebouwd waren, konden ze ook de steden innemen. 

Het Mongoolse Rijk heeft in totaal 90 jaar bestaan. Toen Djenghis Khan overleed in 1227, nam zijn jongste zoon zijn taak over. Hierna volgden nog meerdere zonen en kleinzonen.
De ridders in Europa vonden dat de Mongolen niet eervol vochten. De Europeanen waren gewend om alles uit te vechten met het zwaard, een duel van man tegen man op de grond. Hier waren de Mongolen het niet mee eens. Zij bleven vechten op het paard en zo werden de Europeanen overrompeld.  
Klik hier om te zien hoe het Mongoolse Rijk zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.