Best Joomla Template by Web Design

Onderwijs

School in Ulaan BaatarOnderwijs onder de 18 jaar
Onderwijs wordt van via de staat verzorgd vanaf het 7e tot en met het 17e levensjaar. Het grote probleem waar Mongolië mee kampt, is dat de scholen zeer streng zijn en dat men voor kleine incidenten al geschorst of verwijderd kan worden. Het aantal kinderen dat uit school gezet wordt, is dan ook zeer groot, vooral onder mannelijke scholieren. Een ander probleem is dat in het onderwijs corruptie voorkomt en leraren vaak extra schoolgeld verwachten.
Voordat het communisme zijn intrede in het land deed, werden de kinderen onderwezen door de honderden kloosters die over het gehele land verspreid stonden. Helaas werd er in de tijd van het communisme veel kloosters verwoest door de Russen. 
Sinds 1921 is het onderwijs een reflectie van de USSR. Het basisonderwijs is universeel en gratis. Dit resulteert in een lage percentage analfabetisme in het land. In 2000 is er onderzoek gedaan naar het percentage onder de Mongoliërs boven de 15 jaar. De uitkomst van het analfabetisme onder vrouwen was 2,5% en onder mannen 2%.
In afgelegen gebieden zijn er geen scholen. Deze kinderen gaan dan naar de aimag (= provincie) hoofdsteden en verblijven in een internaat. Hier ontvangen zij hun educatie. Zij gaan alleen naar huis voor een tweeweekse vakantie in de winter en een drie maandenlange vakantie in de zomer.
In 2005 is er een meting geweest met het percentage naar schoolgaande kinderen en jongeren. Hieronder ziet u de onderverdeling.
Mongoolse Leerling
2005 Meisjes  Jongens
Kleuterschool 49%  44%
Basisschool           88% 86%
Middelbare school         89%   78%
Vervolgopleiding 33%   54%

Medio 2006 heeft de ADB (Asian Development Bank) een lening van 13 miljoen dollar gegeven aan Mongolië om de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderwijs te verbeteren. Het project zal verbetering aanbrengen in de faciliteiten voor de leer- en onderwijsomgeving van 45 basisscholen en middelbare scholen. Minimaal 30 scholen zullen meer ICT materiaal ontvangen en andere onderwijsfaciliteiten om beter les te kunnen geven.
De regering heeft in 2008 het onderwijssysteem verbreedt in het land van het 10 jaar systeem tot een 12 jarig systeem. Dit systeem komt overeen met de internationale maatstaffen. Het project zal een nieuw nationaal onderwijsprogramma ontwikkelen voor het nieuwe systeem. Daarnaast zal het ook training en accreditatie systemen verbeteren voor leraren.
“Education is perceived to be an important vehicle to reduce poverty and promote human development,” volgens Wolfgang Kubitzki, een ADB project economist. Het onderwijssysteem is beperkt door beperkte capaciteit en slechte condities van de school faciliteiten en oude onderwijsprogramma’s. 

Erdene Zuu KloosterErdene Zuu Klooster
In Kharkhorin ligt het Erdene Zuu klooster. Dit is de eerste Boeddhistische klooster van Mongolië. Via het sociale programma Erdene Zuu Endeavour wordt sinds kort ook basisonderwijs in het klooster gegeven. De jongeren leren de Boeddhistische leer en de moderne leerwijze. Op hun 18de kunnen ze kiezen of ze een opleiding willen volgen tot lama of naar een universiteit willen gaan. Via deze link kunt u op de site meer informatie hierover vinden http://www.erdenezuu.mn/school.html.

Universiteit
Na 1921 gingen de meest intelligente studenten verder studeren in Rusland of andere landen. In 1926 kregen 40 Mongoolse studenten in Duitsland en Frankrijk  hoger onderwijs aangeboden. Zij werden de eerste “Mongolian intelligents”. 

De eerste universiteit, the Mongolian State University, werd op 5 mei 1942 opgericht. Het eerste academische jaar startte op 5 oktober 1942 met 93 studenten in drie faculteiten. Er was een onderverdeling onder zeven afdelingen, zoals dierenarts, biologie, wiskunde, natuurkunde, (niet-) organisch scheikunde. De eerste 35 afgestudeerden ontvingen een diploma voor het hoger onderwijs in 1946. De universiteit reorganiseerde in 1951 in vier faculteiten met 212 studenten. Vanaf 1958 groeide de toestroom studenten steeds meer. Dit resulteerde in onafhankelijke universiteiten, namelijk the Agricultural Institute en de Medical Institute in 1961. De eerste faculteit van de Russische taal vond plaats in 1979. Tegenwoordig zijn er meer dan 10 Staatsuniversiteiten gefinancierd door de regering. Sinds 1991 ontstond het eerste private hoger onderwijs. De meeste scholen liggen in Ulaan Baatar. De bekendste zijn de MUST, Mongolian University of Science and Technology en de NUM, National University of Mongolia. Om een internationaal erkend diploma te ontvangen, dienen de studenten nog steeds in het buitenland af te studeren.  
In 1999 gingen er meer vrouwen studeren dan mannen. Om precies te zijn ligt dit percentage op 70%. Hiervan zijn 77% van de dokters en 60% van de advocaten vrouw. Onderwijs kan alleen gegeven worden op grote afstand van de familie. De meeste familieleden zijn nomaden en leven in afgelegen gebieden. Door de economische crisis en het stijgende studiegeld worden de studenten gedwongen om thuis te blijven. Toch hebben zij ook een kans om te studeren. UNESCO heeft een radioprogramma opgezet die studenten via de radio kunnen onderwijzen.