Best Joomla Template by Web Design

Ligging en grootte

Hoogtekaart MongoliëMongolië ligt in het noordoosten van het vasteland van Azië, ingeklemd tussen Rusland (de Russische Federatie) en China (de Chinese Volksrepubliek). Het grenst net niet aan Kazakstan, waarvan de uiterste oostpunt slechts 38 km van de Mongoolse grens ligt. Het grootste deel van het gebied is sinds 1911 een onafhankelijke staat, de Republiek Mongolië.(Mongol Uls). Het zuidelijke deel van het gebied vormt een min of meer autonome deelstaat van China (Öbör Mongol Zasakh Oran).
Om de beide territoria uit elkaar te houden, noemt men het noordelijke, onafhankelijke deel ook wel Buiten-Mongolië (Ar Mongol) en het zuidelijke, autonome deel Binnen-Mongolië. Een ezelsbruggetje: Binnen-Mongolië ligt buiten (de Republiek) Mongolië, Buiten-Mongolië ligt binnen Mongolië. Aan Binnen-Mongolië besteden we op deze website geen aandacht; we beperken ons tot de Republiek Mongolië.
De Republiek Mongolië is qua oppervlakte (1.546.116 km2) het 19e land ter wereld en na Kazakstan het grootste land dat niet aan zee grenst. Het land telt 2.992.000 inwoners (2007; 139e op de wereldranglijst), wat neerkomt op 1,6 inwoner per km2 (239e en laatste op de ranglijst); de schatting voor 2010 ligt op 3,2 miljoen inwoners.

© Pausanias

Onderwijs

School in Ulaan BaatarOnderwijs onder de 18 jaar
Onderwijs wordt van via de staat verzorgd vanaf het 7e tot en met het 17e levensjaar. Het grote probleem waar Mongolië mee kampt, is dat de scholen zeer streng zijn en dat men voor kleine incidenten al geschorst of verwijderd kan worden. Het aantal kinderen dat uit school gezet wordt, is dan ook zeer groot, vooral onder mannelijke scholieren. Een ander probleem is dat in het onderwijs corruptie voorkomt en leraren vaak extra schoolgeld verwachten.
Voordat het communisme zijn intrede in het land deed, werden de kinderen onderwezen door de honderden kloosters die over het gehele land verspreid stonden. Helaas werd er in de tijd van het communisme veel kloosters verwoest door de Russen. 
Sinds 1921 is het onderwijs een reflectie van de USSR. Het basisonderwijs is universeel en gratis. Dit resulteert in een lage percentage analfabetisme in het land. In 2000 is er onderzoek gedaan naar het percentage onder de Mongoliërs boven de 15 jaar. De uitkomst van het analfabetisme onder vrouwen was 2,5% en onder mannen 2%.

Register to read more...

Taal

Mongools AlfabetIn Mongolië worden diverse talen gesproken, die met elkaar gemeen hebben dat ze bijna allemaal tot de Altaïsche taalgroep behoren. De Mongoolse talen maken deel uit van de Mongoolse subgroep. De belangrijkste is het Khalkha-Mongools met ca. 2.330.000 sprekers, die voornamelijk in Centraal-Mongolië wonen. Dit is de standaardtaal in de Republiek Mongolië.

Andere Mongoolse talen zijn het Kalmyks (205.000 sprekers) in het westen, het Buriat-Mongools (65.000) in het noordoosten en het Darkhats (20.000) in het oosten. Buriat-Mongools wordt ook gesproken in Rusland en China; Kalmykische is de autochtone taal in de Russische deelrepubliek Kalmykië.
Alle Mongoolse talen worden sinds 1946 onder Russische invloed geschreven in het Cyrillische schrift (met enkele aanpassingen). Er is geen officiële transcriptie naar ons Latijnse alfabet; de naam van de grote heerser uit de 13e eeuw kan dus worden geschreven als Ginggis Qaan, Ginggis Khan, Gengis Khan, Djenghis Khan, Dzjengis Kan, enz. Het oude Mongoolse schrift wordt in Mongolië weinig meer gebruikt, maar is blijven voortbestaan in de autonome republiek Binnen-Mongolië in China, waar een variant van het Khalkha-Mongools de voornaamste taal is.

Register to read more...