Best Joomla Template by Web Design

Rituelen en symbolen

Category: Religies
Een boeddhistische tempel is een heiligdom voor de lokale inwoners. Hierdoor zijn er een aantal rituelen en gebruiken waar men aan moet houden. Boeddhisten bezoeken regelmatig een tempel. Dit zijn de rituelen die zij uitvoeren.
 • Voor het betreden van de tempel, doet men zijn schoenen uit als teken voor eerbied
 • Bij de ingang vouwen zij hun handen samen bij wijze van groet, men knielt en buigt drie keer voor het beeld van Boeddha. De drie buigingen staan voor Boeddha, dharma en sangna
 • Daarna offeren de gelovigen kaarsen, bloemen, wierook en voedsel. Hiermee wordt eerbied getoond voor de Boeddha en hun dankbaarheid. Tijdens het offeren zingen de boeddhisten of zegt men gebeden.
 1. Boeddhistische tempelKaarsen staan voor het symbool licht. Deze verspreidt de positieve invloed van Boeddha. Hierdoor wordt de duisternis van de onwetendheid verdreven
 2. Bloemen staan symbool voor de vergankelijkheid. De prachtige geurige bloemen verwelken en gaan dood. Dit herinnert men eraan dat niets blijvend is
 3. Voedsel wordt achter gelaten voor de monniken. Door het eten te offeren, kan men een goed karma krijgen en men zal dan dichter bij het nirvana komen
 4. Wierook brengt de gebeden naar de godenwereld
 5. Men zegt de Vijf Voorschriften op en zweert trouw aan de Drie sieraden
 6. Men gaat naar een tempel om te lezen, zingen of men luistert naar monniken die heilige teksten voorlezen
 7. Boeddhisten kunnen een tempel bezoeken wanneer men wilt, maar voornamelijk wordt een tempel bezocht op feestdagen en op volle maan 
 8. De Boeddhisten lopen om een tempel en houden in hun ene hand een mala en draaien met de andere hand een enorme gebedsmolen rond die vastzit in de tempel. In de gebedsmolen zit een rol papier. Hierop staan duizenden gebeden geschreven. Door de molen te draaien, stuurt men de gebeden de wereld in
 9. Boeddhisten lopen altijd met de klok mee. Ze draaien met hun rechterhand de molen rond. Ze geloven namelijk dat ze rond de Boeddha moeten lopen zoals de planeten om de zon draait
 10. Tijdens het lopen wordt de heilige mantra opgezegd. Dit is “Om mani padme hoem” en betekent “Eer aan het sieraad in de lotus” 
De tempel bevat verscheidene gouden Boeddhabeelden en is mooi versierd. De beelden herinneren aan de goede eigenschappen en de leer van de Boeddha. Ook aan de mogelijkheid om verlichting te bereiken door zijn voorbeeld te volgen. 

Uitleg van een aantal termen
Dharma – leer van Boeddha

Sangna - gemeenschap van boeddhisten, kloosterleven

Vijf Voorschriften fundamentele ethische code van het boeddhisme voor leken-boeddhisten
1. Ik houd mij voor aan het voorschrift om af te zien van het doden van levende wezens
2. Ik houd mij voor aan het voorschrift om af te zien van het nemen van wat niet gegeven is
3. Ik houd mij voor aan het voorschrift om af te zien van seksueel wangedrag
4. Ik houd mij voor aan het voorschrift om af te zien van incorrect spreken
5. Ik houd mij voor aan het voorschrift om af te zien van het gebruik van verdovende middelen als alcohol en drugs, welke leiden tot onachtzaamheid
Drie Sieraden
1. Boeddha
2. Dharma
3. Sangha

Mala 
Een mala is een bidsnoer. Dit is te vergelijken met de rozenkrans in de Rooms-katholieke kerk. Een mala bezit 111 roodbruine houten kralen en vier leren veters. Met deze veters kan men bijhouden hoe vaak hij een mantra of aanroeping heeft gesproken. Deze mantra spreekt men bij elke kraal uit. Als men 108 keer woorden of formules herhaalt, geeft dat de grootst mogelijke kracht. De Tibetaanse versie, die ook in Mongolië wordt gebruikt,  van de boeddhistische canon bestaat uit 108 delen. Deze boeddhistische canon bestaat uit de belangrijkste verzameling teksten.

Symbolen
Elke religie heeft een aantal symbolen. In het boeddhisme zijn dit:
Het Boeddhabeeld; De eerste boeddha beelden ontstonden rond de 2e eeuw voor Christus
 • LotusbloemHet Wiel; deze staat symbool voor de eindeloze cirkel van geboorte, dood en wedergeboorte. Het wiel ziet u terug in het levensrad, het heilige achtvoudige pad en de drie sieraden (Boeddha, Dharma en Sangha)
 • De Lotusbloem; Deze symboliseert goedheid en zuiverheid. De lotus groeit in de modder. De bloem steekt erboven uit en drijft op het water. De bloem staat symbool voor mensen die ook boven het leven kunnen uitstijgen en verlichting ontvangen. De schoonheid van een lotus wordt ook vergeleken met de Boeddha
 • De voetstappen; Door zijn voetafdrukken te tonen, was het een methode om de aanwezigheid van Boeddha voor te stellen en riep zijn aard en kracht op. Op de voetzool staan symbolen zoals het wiel van de Dharma, het drievoudige sieraad van geluk, een lotusbloem en een svastika. De svastika vindt zijn oorsprong in India en is een symbool voor geluk. Door Hitler is de betekenis van de svastika, in de Tweede Wereldoorlog, helemaal uit zijn verband gerukt. De svastika staat afgebeeld op de voetzolen en handpalmen van de Boeddha
 • Stoepa’s; een stoepa is een torentje die bestaat uit vijf verdiepingen. Deze symboliseren de 5 elementen van de wereld. De zon met een halve maan staan op de torenspits. Zij symboliseren wijsheid en medelijden. In de stoepa’s liggen stoffelijke overschotten van koningen en helden, maar ook boeddhistische relikwieën
 • De drie vuren; Deze drie staan voor haat, hebzucht en onwetendheid en worden weergeven met een beeld van een huis waar drie branden woeden die een mens ongelukkig maken. Om het lijden te stoppen en het nirvana te bereiken, gaat men mediteren en blijft men vriendelijk
 • Mandala’s; Tibetaanse boeddhisten gebruiken deze tijdens de meditatie. Een mandala is een ronde afbeelding, die wordt gelegd met gekleurde zandkorreltjes. De kleur rood staat voor de warmte en medeleven van de Boeddha, blauw voor zijn waarheid en leer en wit voor zijn zuiverheid. In het midden wordt een figuur of vorm gelegd die een bepaalde eigenschap symboliseert, zoals wijsheid of medeleven.