Best Joomla Template by Web Design

Stromingen in het Boeddhisme

Category: Religies
BoeddhismeDe hoofdstromingen zijn het Hinayana en Mahayana Boeddhisme. Hieruit ontstonden weer verdere vertakkingen zoals het Lamaïsme, Tantrisme, Vajrayana en Zen-boeddhisme.
Hinayana-boeddhisme (Theravada)
Het Hinayana Boeddhisme is vooral weggelegd voor de uitverkorenen en adellijke kringen. Dit ging gepaard met strenge orderegels. Door de adellijke begunstigden konden al snel kloosters worden gesticht. De meeste aandacht ging uit naar Boeddha als historisch persoon, de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha), de drie sieraden. Doordat het Hinayana door de elite werd uitgevoerd, wordt deze stroming ook wel ‘ het kleine voertuig’ genoemd. Het doel van de Hinayana-monnik is om zich te ontwikkelen tot ‘arhat’ (waardige). Dit is de vierde en hoogste trap van Boeddha’s leer. De volmaaktheid is alleen weggelegd voor de Boeddha, de verlichte mens. Door de eeuwen heen waren de Theravada-scholen de enige die overleefden. Dit is de school van de oudsten. Ze komen veelal voor in Thailand, Myanmar (voorheen Birma), Sri Lanka, Cambodja, Laos en Vietnam. Op dit moment ligt het zwaartepunt van het Hinayana-boeddhisme op Sri Lanka. 
In het Hinayana streeft men ernaar om zelf tot verlichting te komen en daardoor een boeddha te worden. In het Mahayana ligt dit anders.

Mahayana-boeddhisme
Mahayana BoeddhismeHet Mahayana-boeddhisme is het tegenovergestelde van het Hinayana. Het wordt dan ook ‘het grote voertuig’ genoemd. Deze stroming richt zich niet alleen op de elite, maar iedereen mag deze religie uitoefenen. Het kwam op in de 1e eeuw voor Christus. 
Het Mahayana-boeddhisme is gelinkt met Bodhisattva’s. De letterlijke vertaling is bodhi = wijsheid en sattva = essentie. Een bodhisattva bereikt pas zijn verlichting als hij alle levende wezens heeft verlost. De bekendste bodhisattva is de dalai lama, dit betekent oceaan van wijsheid. De huidige dalai lama is de 14de reïncarnatie van Chenresi. Chenresi zag af van zijn eigen verlossing en het nirwana en zal net zo lang wedergeboren worden totdat alle mensen verlost zijn. Zijn streven is ook om het lijden van de wereld aan te trekken. Hierdoor blijft de dalai lama zich altijd reïncarneren totdat iedereen uit het lijden is verlost. 
De Mahayana-boeddhisten vinden bodhisattva’s minder egoïstisch dan de persoonlijke zoektocht naar het nirwana door de Hinayana-boeddhisten. Een bodhisattva kan elke vorm aannemen en helpen op weg naar de verlichting, ze worden door de gelovigen geëerd. 

Het Hinayana kijkt met argusogen naar het Mahayana, want zij vereren ook Bodhisattva’s. Aangezien men dan een mens vereerd, kan men niet zelf tot Verlichting komen. Om tot Verlichting te komen, moet men dit op eigen kracht doen. 
De rest van de stromingen komen voort uit het Mahayana. Dit zijn onder andere het Vajrayana, Zen boeddhisme, Tantrisme en het Tibetaans Boeddhisme.

We zijn nu aangekomen bij de religie van Mongolië die door 93% van de bevolking wordt uitgeoefend. Dit is het Tibetaans Boeddhisme, ook wel bekend als het Lamaïsme. 

Tibetaans boeddhisme
Deze variant komt voort uit het Chinese boeddhisme. Tegenwoordig vinden we deze vorm waar Tibetaanse en Mongoolse volkeren wonen (Tibet, Nepal, Mongolië en het Indiase deel van de Himalaya). In het begin kwam het boeddhisme alleen voor in adellijke kringen, maar naar verloop van tijd ging het gewone volk ook het boeddhisme uitoefenen. Zo versmolt het Tibetaanse boeddhisme met het plaatselijke geloof in geesten en demonen (= sjamanisme). 

Het tantrische pad is de hoeksteen van het Tibetaans boeddhisme. Tantra betekent letterlijk “voor ingewijden”. Een moeilijkere weg naar de verlichting kan alleen worden beoefend onder begeleiding van een leermeester. Hij helpt de boeddhisten door de eeuwenlang grotendeels mondeling overgedragen informatie te verduidelijken. Door leken werd de leraar vaak een lama genoemd. De leerlingen hebben vee; devotie en respect voor de leraar. Hierdoor wordt het Tibetaans Boeddhisme soms ook Lamaïsme genoemd.