Best Joomla Template by Web Design

Tibetaans Boeddhisme

Category: Religies
Boeddhistische levenswielSinds 1991 is het beoefenen van een religie in Mongolië weer toegestaan. De meerderheid van de bevolking (80%) is Tibetaans Boeddhist.
Tibetaans Boeddhisme is een verzameling van boeddhistische scholen. Boeddha onderwees twee verschillende wegen naar de verlichting. Het meest bekende pad naar verlichting, is het pad zoals beschreven in de teksten, deze zijn ook wel bekend als Sutra’s. Deze teksten kunnen door iedereen bestudeerd worden en vereisen voornamelijk moraliteit, concentratie en wijsheid. Het andere pad dat Boeddha onderwees, is het tantrische pad, dat de hoeksteen van het Tibetaans Boeddhisme werd. Tantra betekent letterlijk ‘voor ingewijden’. Deze weg kan alleen beoefend worden onder begeleiding van een leermeester die helpt de teksten te verduidelijken en de niet-geschreven yoga en meditatietechnieken begeleidt. Deze leermeester wordt ook vaak Lama genoemd. Hierdoor wordt Tibetaans Boeddhisme soms Lamaïsme genoemd. Een Lama is niet hetzelfde als een monnik, en is ook niet altijd lid van een kloosterorde. Sommige Lama’s zijn getrouwd en sommige leiden een gewoon bestaan.
Tibetaanse Tantra (ook wel bekent als Vajrayana) omvat de belangrijkste aspecten van zowel de Boeddhistische leer van de Theravada school als de leer van de Mahayana school (de twee belangrijkste stromingen binnen het Boeddhisme). Tibetaans Boeddhisme is eigenlijk een esoterisch (voor ingewijden) verlengstuk van deze twee scholen. Bij Tibetaanse Tantra worden gevoelens als verlangen en afkeer omgezet in zinvolle energie, die bijdraagt tot spirituele ontwikkelingen.
Tibetaanse Tantra zelf bestaat ook weer uit verschillende scholen. Zo worden over het algemeen vier verschillende Tibetaanse scholen onderscheiden: Nyingma, Sakya, Kagyu en Gelugpa.
Het Tibetaans Boeddhisme onderscheidt zich van de andere scholen door een serie eigenschappen:
  • Tibetaans BoeddhismeWedergeboren leraren (tulkus) zoals o.a. de Dalai Lama
  • Een systeem waarbij geschriften worden verborgen om later, wanneer de wereld er klaar voor is, te worden herontdekt
  • Boeddha’s (een persoon die naar de boeddhistische leer de hoogste staat van verlichting heeft bereikt) kunnen zich in menselijke gedaante manifesteren
  • Een besef dat het bekend is wat er na de dood gebeurt en men de wedergeboorte actief kan beïnvloeden.
De Tibetaanse Boeddhisten beoefenen deze stroming vaak samen met het sjamanisme. Sjamanisme is een van de oudste vormen van religie, oorspronkelijk ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Sjamanisme gaat ervan uit dat alles wat bestaat: mensen, dieren, bomen, planten, stenen, sterren, planeten en andere natuurelementen een eigen bewustzijn en energieveld hebben². Het sjamanisme is vooral terug te vinden in de noordelijke provincies van Mongolië.
De religie van de overige bevolking is onderverdeeld in islamitisch (5%), christen (5%) en ongeveer 10% is atheïst.