Best Joomla Template by Web Design

Stromingen in het Boeddhisme

Category: Religies
BoeddhismeDe hoofdstromingen zijn het Hinayana en Mahayana Boeddhisme. Hieruit ontstonden weer verdere vertakkingen zoals het Lamaïsme, Tantrisme, Vajrayana en Zen-boeddhisme.
Hinayana-boeddhisme (Theravada)
Het Hinayana Boeddhisme is vooral weggelegd voor de uitverkorenen en adellijke kringen. Dit ging gepaard met strenge orderegels. Door de adellijke begunstigden konden al snel kloosters worden gesticht. De meeste aandacht ging uit naar Boeddha als historisch persoon, de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha), de drie sieraden. Doordat het Hinayana door de elite werd uitgevoerd, wordt deze stroming ook wel ‘ het kleine voertuig’ genoemd. Het doel van de Hinayana-monnik is om zich te ontwikkelen tot ‘arhat’ (waardige). Dit is de vierde en hoogste trap van Boeddha’s leer. De volmaaktheid is alleen weggelegd voor de Boeddha, de verlichte mens. Door de eeuwen heen waren de Theravada-scholen de enige die overleefden. Dit is de school van de oudsten. Ze komen veelal voor in Thailand, Myanmar (voorheen Birma), Sri Lanka, Cambodja, Laos en Vietnam. Op dit moment ligt het zwaartepunt van het Hinayana-boeddhisme op Sri Lanka. 
In het Hinayana streeft men ernaar om zelf tot verlichting te komen en daardoor een boeddha te worden. In het Mahayana ligt dit anders.

Register to read more...

Tibetaans Boeddhisme

Category: Religies
Boeddhistische levenswielSinds 1991 is het beoefenen van een religie in Mongolië weer toegestaan. De meerderheid van de bevolking (80%) is Tibetaans Boeddhist.
Tibetaans Boeddhisme is een verzameling van boeddhistische scholen. Boeddha onderwees twee verschillende wegen naar de verlichting. Het meest bekende pad naar verlichting, is het pad zoals beschreven in de teksten, deze zijn ook wel bekend als Sutra’s. Deze teksten kunnen door iedereen bestudeerd worden en vereisen voornamelijk moraliteit, concentratie en wijsheid. Het andere pad dat Boeddha onderwees, is het tantrische pad, dat de hoeksteen van het Tibetaans Boeddhisme werd. Tantra betekent letterlijk ‘voor ingewijden’. Deze weg kan alleen beoefend worden onder begeleiding van een leermeester die helpt de teksten te verduidelijken en de niet-geschreven yoga en meditatietechnieken begeleidt. Deze leermeester wordt ook vaak Lama genoemd. Hierdoor wordt Tibetaans Boeddhisme soms Lamaïsme genoemd. Een Lama is niet hetzelfde als een monnik, en is ook niet altijd lid van een kloosterorde. Sommige Lama’s zijn getrouwd en sommige leiden een gewoon bestaan.
Tibetaanse Tantra (ook wel bekent als Vajrayana) omvat de belangrijkste aspecten van zowel de Boeddhistische leer van de Theravada school als de leer van de Mahayana school (de twee belangrijkste stromingen binnen het Boeddhisme). Tibetaans Boeddhisme is eigenlijk een esoterisch (voor ingewijden) verlengstuk van deze twee scholen. Bij Tibetaanse Tantra worden gevoelens als verlangen en afkeer omgezet in zinvolle energie, die bijdraagt tot spirituele ontwikkelingen.

Register to read more...