Best Joomla Template by Web Design

Geschiedenis van de politiek

Category: Staat
StalinMongolië werd in 1921 onafhankelijk verklaard van China met behulp van de Sovjettroepen. In 1924 stief de priester-koning Jabzandamba (ook wel Bogd Gegen genoemd), maar er werd verboden een opvolger te zoeken. In hetzelfde jaar werd Mongolië uitgeroepen tot Mongoolse Volksrepubliek (hiermee was het, na de Sovjet Unie, de tweede marxistisch-leninistische staat ter wereld) met de communistische Mongolian’s People’s Party (MPP) als leidende partij.
Het land ging gebukt onder een grote sovjetinvloed. Vooral na de komst van Stalin in 1924 onderging het een waar terreurbewind van de communisten. Deze keerden zich voornamelijk tegen de boeddhistische monniken en kloosters. Duizenden monniken werden gearresteerd en vermoord.
Door de sovjetinvloed werd de economie ingericht volgens de beginselen van de centraal geleide economie. Dit houdt in dat alleen de staat recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme (balans vraag en aanbod) komt te vervallen. De Sovjet Unie zorgde er zo voor dat Mongolië een grondstoffenleverancier van hen werd. Als ‘tegenprestatie’ nam de Sovjet Unie, het tekort op de handelsbalans en begroting van Mongolië voor hun rekening. Ze leverden zoveel consumptiegoederen en brandstof als Mongolië nodig had.

Register to read more...

Ministeries

Category: Staat

Mongolië is een volwassen democratische rechtstaat met een meerpartijenstelsel. Om de internationale positie van Mongolië te verbeteren, zal Mongolië de contacten moeten versterken met andere landen. Daaronder vallen ook landen uit Europa en internationale organisaties.
Sinds 1972 onderhoudt Mongolië een diplomatieke betrekking met Nederland. De Nederlandse ambassade in Peking is verantwoordelijk voor Mongolië en Mongolië behartigt op zijn manier weer de relaties met Nederland via zijn ambassade in Brussel.

Geschat wordt dat de Mongoolse gemeenschap in Nederland rond de 240 personen ligt. Dit is in 2008 gemeten. Slechts 40  Nederlanders wonen in Mongolië wonen.
Tot op heden is er in Nederland nog geen consulaat gevestigd.

De omvang van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Mongolië zijn beperkt. Voor een groot en tevens belangrijk deel drijft de Mongoolse economie op de export van verschillende grondstoffen en mineralen, bijvoorbeeld goud en koper. Ook veeteeltproducten, zoals textiel en kasjmier producten, helpen hieraan mee.
Op de website van EVD vindt u de meest actuele informatie omtrent economische- en handelsbetrekkingen. 

Register to read more...

Staatsvorm en politiek

Category: Staat
Staat UlaanbaatarSinds 1924 heeft Mongolië (onafhankelijk geworden in 1911) een republikeinse staatsvorm. Vanaf dat eerste jaar tot de instorting van het Sovjet-blok was het land een volksrepubliek zonder enige vorm van democratie en sterk onder de invloed van de Sovjet-Unie. In 1992 nam het land de vorm van een parlementaire republiek aan en lag de weg open voor volledige democratisering. De president wordt gekozen door het parlement en bezit beperkte bevoegdheden; hij is niet herkiesbaar. De politieke macht ligt bij de premier en de regering.
Het nationaal parlement van Mongolië is een eenkamerparlement, de Ulsyn Ikh Khural (Grote Nationale Vergadering). Deze telt 78 leden uit 26 kiesdistricten, gekozen volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar. Stemrecht hebben alle in Mongolië woonachtige burgers van 18 jaar en ouder; zelf kunnen zij vanaf de leeftijd van 25 jaar worden gekozen. De voorzitter wordt door de parlementsleden gekozen voor een ambtstermijn van 4 jaar. Ook de ministers worden door het parlement gekozen.

Sinds de verkiezingen van 29 juni 2008 is de zetelverdeling als volgt:
46 voor de Mongoolse Revolutionaire Volkspartij
27 voor de Democratische Partij
1 voor de Partij van de Wil van de Burger
1 voor de Burgercoalitie
1 onafhankelijk lid

© Pausanias