Best Joomla Template by Web Design

Geschiedenis van de politiek

Category: Staat
StalinMongolië werd in 1921 onafhankelijk verklaard van China met behulp van de Sovjettroepen. In 1924 stief de priester-koning Jabzandamba (ook wel Bogd Gegen genoemd), maar er werd verboden een opvolger te zoeken. In hetzelfde jaar werd Mongolië uitgeroepen tot Mongoolse Volksrepubliek (hiermee was het, na de Sovjet Unie, de tweede marxistisch-leninistische staat ter wereld) met de communistische Mongolian’s People’s Party (MPP) als leidende partij.
Het land ging gebukt onder een grote sovjetinvloed. Vooral na de komst van Stalin in 1924 onderging het een waar terreurbewind van de communisten. Deze keerden zich voornamelijk tegen de boeddhistische monniken en kloosters. Duizenden monniken werden gearresteerd en vermoord.
Door de sovjetinvloed werd de economie ingericht volgens de beginselen van de centraal geleide economie. Dit houdt in dat alleen de staat recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme (balans vraag en aanbod) komt te vervallen. De Sovjet Unie zorgde er zo voor dat Mongolië een grondstoffenleverancier van hen werd. Als ‘tegenprestatie’ nam de Sovjet Unie, het tekort op de handelsbalans en begroting van Mongolië voor hun rekening. Ze leverden zoveel consumptiegoederen en brandstof als Mongolië nodig had.
In 1989 waren er studentendemonstraties die een meerpartijendemocratie eisten. Hieruit ontstond de Mongoolse Democratische Unie (MDU). Na een hongerstaking van 11 MDU aanhangers viel in maart 1990 de val van de communistische regering.
In 1991 beëindigde de Sovjet Unie haar financiële, technische en militaire steun en begon op dat moment geld te vragen voor alle goederen die Mongolië uit de Sovjet Unie importeerde.
De jaren ’90 gaf een grote draai aan de politieke situatie in Mongolië. In 1992 werd er een nieuwe grondwet aangenomen en de beginselen van centrale planning werden veranderd in die van een democratisch en pluralistisch bestel (erkennen bestaan van verschillende principes en overtuigingen), gebaseerd op markteconomie en privébezit. De naam ‘Mongoolse Volksrepubliek’ werd veranderd in Mongolië. De nieuwe grondwet voorzag in onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, vrijheid van godsdienst en het terugbrengen van het parlement tot één Kamer. Deze kamer, met wetgevende macht, bestaat uit 76 leden die gekozen worden voor 4 jaar. Ook de president wordt rechtstreeks en voor 4 jaar gekozen door de bevolking. Elke inwoner vanaf 45 jaar die de voorgaande 5 jaren in Mongolië heeft gewoond is verkiesbaar. Alle staatsbewoners van 18 jaar en ouder zijn stemgerechtigd. Dit politieksysteem is op dit moment nog steeds in werking.