Best Joomla Template by Web Design

Ministeries

Category: Staat

Mongolië is een volwassen democratische rechtstaat met een meerpartijenstelsel. Om de internationale positie van Mongolië te verbeteren, zal Mongolië de contacten moeten versterken met andere landen. Daaronder vallen ook landen uit Europa en internationale organisaties.
Sinds 1972 onderhoudt Mongolië een diplomatieke betrekking met Nederland. De Nederlandse ambassade in Peking is verantwoordelijk voor Mongolië en Mongolië behartigt op zijn manier weer de relaties met Nederland via zijn ambassade in Brussel.

Geschat wordt dat de Mongoolse gemeenschap in Nederland rond de 240 personen ligt. Dit is in 2008 gemeten. Slechts 40  Nederlanders wonen in Mongolië wonen.
Tot op heden is er in Nederland nog geen consulaat gevestigd.

De omvang van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Mongolië zijn beperkt. Voor een groot en tevens belangrijk deel drijft de Mongoolse economie op de export van verschillende grondstoffen en mineralen, bijvoorbeeld goud en koper. Ook veeteeltproducten, zoals textiel en kasjmier producten, helpen hieraan mee.
Op de website van EVD vindt u de meest actuele informatie omtrent economische- en handelsbetrekkingen. 

Initiatieven die onder andere voortkomen uit het toerisme van Nederland naar Mongolië worden ontplooid in de particuliere sector. Een voorbeeld hiervan is de alternatieve Elfstedentocht in die in 2007 werd georganiseerd in Mongolië.

Khadag, een Nederlands-Mongoolse cultuurvereniging, is gevestigd in Bunnik. Een andere Mongoolse vereniging, Ullzi, is gevestigd in Utrecht.  Het doel van deze vereniging is het creëren van een brug tussen Mongolië en Nederland. Daarnaast bieden zij steun aan de Mongoliërs woonachtig in Nederland.

De Mongoolse regering heeft als één van de kerndoelen het bevorderen van de economische groei. Dit om de armoede te verminderen. In Mongolië’s “Economic Growth Support and Poverty Strategy” en het in 2007 door de Mongoolse overheid opgestelde “National Development Strategy” document staat dit zwart op wit.

De Nederlandse bilaterale ontwikkelingsamenwerking in Mongolië startte in 1991.
In 1998 is Mongolië uitgeroepen tot een categorie 1 partnerland dat gericht is op milieu. Hierbij ligt de nadruk op natuurbeheer en bosbouw. Middels de herintroductie van het Przewalski paard in het Hustai Nuruu Park kregen de Nederlandse ontwikkelingsinspanningen in Mongolië publieke bekendheid.

Het milieuprogramma concentreert zich vooral op het duurzaam gebruik van kwetsbare weide- en bosgebieden. Dit programma wordt uitgevoerd door de Nederlandse ambassade in Peking in samenwerking met andere multilaterale en bilaterale donoren. Ook wordt er in dit programma gewerkt aan een strategische milieuanalyse en het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering voor het ecologisch kwetsbare steppeland. De ministeries waarmee wordt samengewerkt, zijn ministeries vam Natuur en Milieu, Industrie en Handel en de lokale overheid.