Best Joomla Template by Web Design

Staatsvorm en politiek

Category: Staat
Staat UlaanbaatarSinds 1924 heeft Mongolië (onafhankelijk geworden in 1911) een republikeinse staatsvorm. Vanaf dat eerste jaar tot de instorting van het Sovjet-blok was het land een volksrepubliek zonder enige vorm van democratie en sterk onder de invloed van de Sovjet-Unie. In 1992 nam het land de vorm van een parlementaire republiek aan en lag de weg open voor volledige democratisering. De president wordt gekozen door het parlement en bezit beperkte bevoegdheden; hij is niet herkiesbaar. De politieke macht ligt bij de premier en de regering.
Het nationaal parlement van Mongolië is een eenkamerparlement, de Ulsyn Ikh Khural (Grote Nationale Vergadering). Deze telt 78 leden uit 26 kiesdistricten, gekozen volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar. Stemrecht hebben alle in Mongolië woonachtige burgers van 18 jaar en ouder; zelf kunnen zij vanaf de leeftijd van 25 jaar worden gekozen. De voorzitter wordt door de parlementsleden gekozen voor een ambtstermijn van 4 jaar. Ook de ministers worden door het parlement gekozen.

Sinds de verkiezingen van 29 juni 2008 is de zetelverdeling als volgt:
46 voor de Mongoolse Revolutionaire Volkspartij
27 voor de Democratische Partij
1 voor de Partij van de Wil van de Burger
1 voor de Burgercoalitie
1 onafhankelijk lid

© Pausanias