Best Joomla Template by Web Design

Zilverworm, zijn zoon en de tijger

Category: Sprookjes
Er leefde eens, lang geleden, toen het vorstenhuis had gewisseld, een rijk man met de naam Bayar. Er was niemand die hij zijn vriend kon noemen en hij had ook geen familie buiten één enkele domme zoon, op wie hij was aangewezen. Van jongs af was er geen fatsoenlijk werk uit Bayars handen gekomen en voor een ambacht voelde hij niets. Hij gaf de voorkeur aan handelen en zakendoen. Dat ging hem goed af en zo werd hij steeds rijker. Zijn begerigheid naar geld en bezit had hem de bijnaam 'Zilverworm' bezorgd.

Read more...

De Mongoolse blauwe moedervlek

Category: Mythes
Het onverklaarbare fenomeen van de zogenaamde Mongoolse Blauwe Moedervlek verwijst waarschijnlijk naar bloed dat beïnvloed is door Mongoolse voorouders. Deze moedervlek is goed te zien vanaf de geboorte tot het kindje ongeveer 3 jaar oud is. Het is geen echte moedervlek, maar het lijkt meer op een blauwe plek. Deze ontstaat door een verzameling van melanocyten. De huidcellen bevatten melanin, het normale pigment van de huid. Als de melanocyten dicht bij de huidoppervlakte zitten, lijken ze bruin. Hoe dieper ze in de huid zitten, hoe meer gekleurd ze worden. Dit is geen erge ziekte. De blauwe moedervlekken gaan na een tijdje weer weg.

De vijfhonderd geldstukken die er niet waren

Category: Mythes

Er liepen eens twee mannen samen op straat. Ze praatten gemoedelijk met elkaar en plotseling zei de een tegen de ander: "Zeg, als we nu eens midden op straat vijfhonderd geldstukken zagen liggen, hoe zouden we die dan verdelen?" Daarop ontspon zich het volgende gesprek:

"Zou het niet eerlijk zijn als we allebei tweehonderdvijftig geldstukken kregen? Wat denk je?" - "Wat? Zou je dat zo willen verdelen? Ik heb het geld het eerst gezien, dus het spreekt toch vanzelf dat ik dan driehonderd geldstukken krijg!" - "Daar ben ik het niet mee eens! Niet jij hebt het geld gevonden, ik heb het het eerst zien liggen!"

En zo kregen ze ruzie en raakten ze zelfs slaags. In het vuur van de strijd botsten ze tegen een dschanggi op die toevallig hun kant uit kwam.

"Hé, waarom vechten jullie?" vroeg de dschanggi. Daarop antwoordde de een: "We hebben het over vijfhonderd gevonden geldstukken en nu zegt die kerel daar dat hem driehonderd geldstukken toekomen en dat ik me daarbij moet neerleggen."

Toen de ander meteen riep dat hij het geld het eerst had zien liggen en dat het toch heel normaal was dat hij er dan driehonderd van zou krijgen, zei de dschanggi: "Deze kwestie kan ik wel voor jullie oplossen. Jullie zijn met z'n tweeën en daarom krijgen jullie elk tweehonderd geldstukken. De overige honderd moeten jullie aan mij, de dschanggi, geven!"

Deze woorden wekten de woede van de ruziemakers op. "Hé, inhalige dschanggi, we hebben het over geld dat we nog helemaal niet hebben gevonden!" Daarop werd het gezicht van de dschanggi rood van schaamte en wist hij werkelijk niet wat hij moest zeggen.

Dierenverhalen

Category: Mythes
De Mongoolse bevolking kent een groot aantal dieren verhalen en fabels. Echter bestaat er tussen deze twee een klein verschil. Een fabel kun je lezen in geleerde boeken, zij onderscheiden zichzelf van een duidelijk moraal. Maar de Mongoolse verhalen zijn over het algemeen niet zo duidelijk in het kenbaar maken van een moraal. Hierdoor is het moeilijker om ze in een categorie van Europese literatuur te plaatsen, maar ze worden hierdoor wel leuker om te lezen.

Read more...

Magische en raadsel verhalen

Category: Mythes
In deze categorie behoren alle verhalen waarin de protagonisten over een soort magische kracht beschikken. In het verloop van het verhaal gebruiken ze hun krachten echter om iemand te helpen of een taak te volbrengen die eigenlijk onmogelijk is. Het magische verhaal is te vergelijken met de epos/heldendicht.

Read more...