Best Joomla Template by Web Design

Steden en dorpen

Category: Steden en Dorpen

Ulaan BaatarDe Republiek Mongolië is het dunst bevolkte land ter wereld. Geen wonder dat er nauwelijks steden zijn: op de hoofdstad en een paar mijnbouw- en industriecentra na bestaat het land uit één uitgestrekte, lege vlakte, omringd door hooggebergte. De hoofdstad Ulaanbaatar (vaak kortweg UB genoemd) telt net iets meer dan 1 miljoen inwoners. De stad is al van oudsher de belangrijkste concentratie van permanente woningen in het land en is enkele malen van naam veranderd: Urga (Tempel-ger), Ikh Khüree Khor (Grote Kloosterstad), Niislel Khüree (Hoofdklooster) en sinds 1924 Ulaanbaatar (Rode Held, naar de staatsman Damdini Sükhbaatar).

De twee enige andere plaatsen met een stedelijk karakter zijn het in 1961 gestichte Darkhan (75.000 inwoners), een industriecentrum, en het in 1975 uit de grond gestampte Erdenet (87.000 inwoners), een centrum voor de winning van koper en andere delfstoffen.

Alle steden en stadjes hebben het karakter van in alle haast opgebouwde wooncentra van sfeerloze flats in de traditionele Sovjet-stijl met minimale faciliteiten. Kenmerkend voor de Mongoolse steden is dat bijna overal buitenwijken zijn ontstaan waar de bewoners vasthouden aan de oude traditie van het wonen in tenten (gers), bijeengebracht op omheinde stukken grond met enkele collectieve faciliteiten. De dorpen zijn talrijk, maar over het algemeen zeer klein. Meestal bestaan ze uit groepen gers. die op korte afstand van elkaar geplaatst zijn zonder afscheiding. Hier en daar staan wat stenen gebouwen, meestal overheidskantoren of schooltjes. Verder zijn er veel geïsoleerd liggende gers, waarvan de bewoners zich bezighouden met veeteelt; daarvoor zijn stallen en andere bijgebouwtjes neergezet.   

© Pausanias

Ulaanbaatar

Category: Steden en Dorpen

UlaanbaatarUlaanbaatar is de huidige hoofdstad van Mongolië. Voorheen was dit Kharakhorum en later Beijing tijdens het Mongoolse Rijk. Ulaanbaatar wordt op verschillende manieren geschreven. Eigenlijk hebben alle namen dat. De naam Oelan-Bator is de Russische benaming. Tijdens de sociale revolutie rond 1920 kreeg de hoofdstad deze naam. Het betekent “Rode Held”. Er wonen rond de 1 miljoen inwoners in de hoofdstad en dat is ongeveer eendere van de totale bevolking.

De hoofdstad is gelegen op een hoogte van 1350 m boven de zeespiegel. Aangezien er een landklimaat heerst, kunnen er extreme temperaturen voorkomen. Ulaanbaatar staat bekend als de koudste hoofdstad van de wereld. Gemiddeld is de temperatuur – 1,3°C. Dit komt door de lange winters waar de temperatuur kan dalen tot -40°C. De zomers duren maar een paar maanden, maar dan kan de temperatuur wel oplopen tot +35/40°C. Ulaanbaatar ligt in de steppe en daar is dan ook het steppeklimaat. Dit houdt in dat er weinig neerslag valt, maar het grootste deel valt wel in de zomer.

Read more...

Fauna

Category: Natuur

PrzewalskipaardPrzewalskipaard (Latijn: Equus przewalski; Mongools: takhi) Het was de ontdekkingsreiziger en legerofficier Nikolai Przewalski uit Kyrgyzstan die na een reis door Centraal-Azië in 1878 melding maakte van het bestaan van hele kuddes wilde paarden. Tachtig jaar later waren ze nagenoeg uitgestorven, voornamelijk door ongebreidelde jacht  Dank zij een snelle actie waarbij paarden uit gevangenschap in de natuur werden teruggezet en een goed doordacht fokprogramma waardoor steeds nieuwe paarden naar Mongolië kunnen worden uitgevoerd, is het aantal Przewalski’s weer op een redelijk niveau (ook vanuit Nederland wordt eraan meegewerkt; zie www.worldbank.org/nemo). De ca. 300 Przewalski’s, de enige nog levende echt wilde (dus niet verwilderde) paarden ter wereld, leven nu in streng beschermde gebieden. Ze onderscheden zich van de gedomesticeerde soortgenoten door hun iets kleinere gestalte, de dikke harige staart, een lichtbruine kleur, met name in de buikstreek, een streep over de rug en borstelige manen (zie www.treemail.nl van de Stichting tot Behoud van het Przewalskipaard).

Wilde Bactrische kameel (Camelus bactrianus ferus; khavtgai)  Przewalski heeft de wereld ook attent gemaakt op de grote kuddes wilde kamelen in Centraal-Azië. De langharige, schuwe tweebulters trof hetzelfde lot: gejaagd om hun uitstekende vlees en bedreigd door wolven namen zij in aantal drastisch af. In Zuid-West-Mongolië lopen er nog een paar honderd rond in zorgvuldig beschermde reservaten als het Gobi National Park A. Er wordt geprobeerd het aantal wilde kamelen op peil te houden door kruising met gedomesticeerde soortgenoten.

Read more...

Flora

Category: Natuur
Er zijn verschillende soorten landschappen te vinden in Mongolië. De scheiding tussen de landschappen is duidelijk te zien omdat de vegetatie overduidelijk anders is.
Over het algemeen is het in te delen in drie diverse landschappen; de steppe/ graslanden woestijn en hooggebergte.
De steppe beslaat zo’n 52% van heel Mongolië. Vooral te vinden in Oost Mongolië en in West Mongolië tussen de Altai en Khangay bergen.
De steppe bestaat uit gras met lage kruiden en verschillende bloemsoorten, maar verder geen bomen of struiken. Het gras wordt gebruikt om de kuddes te laten grazen van de nomaden, zoals geiten, schapen en yaks. Door het kappen van bomen aan de rand van de steppe, wordt de steppe vergroot, maar in welke mate is niet bekend. In het zuiden en westen komen verspreid over de steppe grote zandduinen voor, els in het Mongools.
Een derde van Mongolië bestaat uit woestijngebied. De woestijn in het zuiden van Mongolië is de Gobi woestijn, maar ook buiten dit gebied komt woestijngrond voor. 
het hooggebergte in Mongolië beslaat ongeveer 5% van het oppervlak. In dit gebied komt veel laaggroei voor met diverse planten en struiken. Ook zijn er moerassen te vinden en verschillende soorten mos.
bloem bloem

Natuurgebieden

Category: Natuur
Orkhon valleiOrkhon vallei
UNESCO World Heritage List 
De rivier de Orkhon is gelegen tussen Kharkhorin en Sukhbaatar. Sukhbaatar is een plaatje op de grens met Rusland en is 1 van de tussenstops van de Trans Mongolië Express. De stad is genoemd naar de Mongoolse revolutionaire leider Damdin Sukhbaatar. Hij was 1 van de belangrijkste personen in de strijd naar de Mongoolse onafhankelijkheid in 1921.
De rivier de Orkhon heeft door de eeuwen heen een prachtig landschap gemaakt. Door de erosie van water en wind is er een vallei ontstaan. 
De stad Erdenet is gelegen in deze omgeving. Voor meer informatie over deze stad verwijs ik u naar het kopje steden.

Read more...