Best Joomla Template by Web Design

Djenghis Khan

Category: Geschiedenis
Djenghis Khan (ook wel Chinggis Khaan) is geboren onder de naam Temudjin. Zijn geboortejaar staat nog niet helemaal vast. Men twijfelt tussen de jaren 1155, 1162 en 1167. Men houdt het meeste het jaar 1162 aan. Op jonge leeftijd stierf de vader van Temudjin. Zijn vader was khan van een Mongoolse stam. Aangezien Temudjin 9 jaar was, kon hij niet de leider van de stam worden.
Hij werd samen met zijn moeder verdreven uit de stam, aangezien de nieuwe leider niet op goede voet stond met de vader van Temudjin. Ze leefden als arme nomaden op de steppe. Hier kreeg Temudjin te maken met de strenge winters en hete zomers. Ze hadden vrijwel geen bescherming tegen deze extreme klimaatomstandigheden. Hij werd dus gehard door het ruwe klimaat en leerde overleven. Dit was een goede leerschool voor zijn latere leven, want hij bracht deze kennis jaren later in de praktijk.

Read more...

Djenghis Khan's gevechtstechnieken

Category: Geschiedenis
Op het open veld was het leger van Djenghis Khan heer en meester. Ze konden alleen de Chinese steden niet bezetten. Door Chinese ingenieurs gevangen te nemen en te dwingen om informatie te vertellen, lukte het hem later ook de steden te bezetten.
Nadat ze China hadden veroverd, breidde ze hun gebied uit naar het Westen in 1218. Doordat het leger een andere methode van vechten erop na hielden, konden ze snel delen van Perzië en het zuiden van Rusland innemen. Ze waren heer en meester in het vechten op een paard. De paarden waren kleiner en daardoor behendiger in draaien en keren. De krijgers oefenden veel op een bepaalde techniek die zij ontwikkeld hadden. Ze vuurden hun pijlen pas af als het paard totaal los van de grond was. Zo konden ze precies op doel schieten. De boog werd samengesteld uit hoorn en bamboe, samengebonden met zijde en hars. De pijlen bezaten een enorme kracht die zelfs door maliënkolders gingen. De Mongolen ontwikkelden ook speciale stijgbeugels waardoor ze paard konden rijden zonder teugels te gebruiken.

Ook gebruikten ze veel de zelfmoordmethode ‘Mangoedai’. Iedereen had een eigen taak in het leger. Zo bestonden er ook zelfmoordeenheden. De ruiters stormden met hun paard op de vijand af. Als ze bijna binnen het bereik van schotafstand waren, splitsten de ruiters zich uiteen. Ze keerden zich om en vluchtten weg. De vijand kwam hen natuurlijk achterna, want zij dachten dat ze bang waren. Niets was minder waar. De Mongoolse ruiters leidde de vijand naar een afgesproken plaats. Daar stonden de Mongoolse kameraden hen op te wachten. Aangezien de ruiters zich hadden opgesplitst, viel het kordon van de vijand uit elkaar. Zo waren ze een makkelijk doelwit, want er was geen organisatie meer. Deze actie werd vaak gebruikt tijdens de lange veldtochten. Eerst in China en later ook in het westen. 
Nieuws verspreidde zich snel. Toen ook al. Mensen reden met een paard vooruit en vertelden wat in hun stad was gebeurd. Djenghis Khan was erg vergevingsgezind. Als een stad zich overgaf, bleef iedereen leven en moesten zich scharen bij zijn machtige leger. Als een stad in opstand kwam, werd deze volledig verwoest en iedereen werd gedood.

Ontstaan Mongoolse Rijk

Category: Geschiedenis
Grootste uitbreiding van het RijkDjenghis Khan is de stichter van het Mongoolse Rijk in 1206. Djenghis Khan verenigde alle Mongoolse stammen tot een confederatie. Er waren al verschillende pogingen gedaan om China in te veroveren. Dat lukte steeds niet, want de Mongoolse stammen waren totaal niet georganiseerd. Djenghis Khan bracht hier verandering in.
In de voorgaande jaren werd een nieuwe leider bepaald door erfelijkheid. Hier kwamen niet altijd goede leiders uit voort. Iedereen kreeg een eerlijke kans om bevorderd te worden als men op een bepaald gebied begaafd was. Djenghis Khan verzamelde loyale en talentvolle mensen om zich heen. Hij geloofde in meritocratie (geregeerd door degenen die het verdienen). Later blijkt dit een goede zet te zijn geweest. Zo kon het Mongoolse Rijk zich uitbreiden naar het westen tot in Europa. Ook raakte hij bevriend met vijandelijke vechters die loyaliteit toonden.
Het voornaamste doel van de uitbreiding van het Mongoolse Rijk was het veilig stellen van politieke stabiliteit op de zijderoute en te zorgen voor vreedzame handel. Ook ontstonden er nieuwe handelsroutes, die eerder waren geblokkeerd door lokale stammenleiders. Er was er een verbod op marteling en vernedering in het gehele Rijk. Later blijkt dat dit niet zo te zijn geweest.

Read more...

Yasak

Category: Geschiedenis
Voordat de yasak, de Mongoolse erecode van traditioneel recht, werd geïntroduceerd, leefden de Mongolen heel erg vrij. Elke stam had zijn eigen regels en dronken erg veel. In de omliggende landen werden ze gezien als moordenaars. Ze waren heethoofden en bij elke overtreding van een regel was er wel een aantijging om iemand te vermoorden. 

Read more...