Best Joomla Template by Web Design

Do's en don'ts

Category: Handige tips

Do’s:
Aangeven/in ontvangst nemen

- Geef een schaar of een mes aan met het handvat en niet met het spitse gedeelte.
- Geef net voor vertrek een cadeau. Geef het niet voordat u een ger betreedt. Men zal dan van slag zijn.
- Bij formele gelegenheden is het gebruikelijk om eten en drinken te geven en te ontvangen met een gestrekte rechterarm en de linkerhand ondersteund de rechter elleboog.
- Gebruik twee handen of uw rechterhand om iets te geven of te ontvangen.
- Rol uw mouwen naar beneden als u iets ontvangt of geeft. Ook als u een ouder persoon ontmoet.
- Neem alles aan met een open hand, met de palm naar boven gericht.
- Als u iets aangeboden krijgt, verwacht men dat u het aanneemt. 

Omgangsnormen

- Groet iedereen bij binnenkomst.
- Fysieke aanrakingen worden nauwelijks opgemerkt. Wanneer u toch per ongeluk tegen iemand opbotst of iemand laat struikelen, is het gebruikelijk om de hand van de ander even aan te raken of kort te schudden. Hierdoor laat u zien dat het niet zo bedoeld was.
- Men waardeert het, wanneer men zich aan de omgangsvormen van de ger aanpast.
- Mongolen zijn erg direct van aard. Ze hebben een opmerkelijke combinatie van beleefdheid en directheid. Ze staan zelden in de rij in de winkels en bij bussen. Wie het slimst is, is het eerste aan de beurt.
- Toon respect voor de honden en het andere vee van de familie. De hond zal u alleen gehoorzamen, wanneer zijn baas dat zegt.

Respect

- Wanneer er wodka of airag wordt aangeboden moet men dit altijd accepteren. Men hoeft het niet te drinken, maar wel de beker aan de lippen zetten zodat u het proeft. Daarna geeft u de beker weer terug aan de persoon waarvan u het heeft gekregen. U mag ook uw ringvinger erin dopen en uw hand verheven boven uw hoofd en in de 4 windrichtingen flick.
- Bij het nuttigen van wodka wordt vaak een klein ritueel uitgevoerd. Er bestaan verschillende varianten. In het algemeen steekt men de ringvinger lichtjes in de wodka en spat dan met behulp van de duim een aantal druppels naar links, voren en rechts.
- Laat uw wapens buiten.
- Bestijg en stijg van een paard af aan de linkerzijde.
- Slaap met de voeten naar de deur gericht.


Don’ts:
Aangeven/in ontvangst nemen

- Het is zeer onbeleefd om een gast geen koffie, thee, snoep e.d. aan te bieden.
- Het is niet beleefd om ‘nee’ te zeggen als men eten, drinken of melkproducten aanbiedt.
- Neem geen eten van de gezamenlijke schaal met de linkerhand.

Omgangsnormen

- Wijs niet naar mensen, dat brengt ongeluk.
- Geef de vrouw geen complimentjes, de mannen vinden dit niet leuk en de vrouw schaamt zich dan.
- Fluit niet binnen in een ger of elk ander gebouw. Men gelooft dat dit verkeerde wind te weeg brengt en dat deze hun huis zal vernietigen, vroeger floot men om het huis van de vijanden te vernietigen.
- Fluister niet in een gertent.
- Raak andermans hoofd niet aan.
- Bij binnenkomst is het niet gepast om over de drempel heen te groeten.
- Bij aankomst kunt u het beste niet op de deur kloppen.
- Bij het binnentreden van een gertent mag men niet op de drempel gaan staan.

Respect

- Ga niet met gekruiste benen zitten, want men denkt dan dat u op hen neerkijkt.
- Vrouwen mogen niet aan de noordzijde van een ger zitten. Dit is de zijde van de mannen - place of honor. De Aziaten respecteren de mannen en geeft hen een plaats in de place of honor.
- Passeer bij het vertrekken van een tent niet the place of honor (noordzijde).
- Bij het zitten mag u niet met gestrekte benen in de richting van een ander persoon of het huisaltaar.
- Kruis uw arm niet over uw borst wanneer u zit. Men denkt dan dat u ziek bent.
- Het is onbeleefd om over een veld te lopen waar de vrouwen hun koeien melken.
- Het is onbeleefd om voeten op stoelen en tafels te laten rusten.

Praktisch

- Nooit tegen de middelste pilaar van een gertent aan leunen.
- Houdt het kopje thee niet bij de rand vast, men houdt het kopje vast aan de onderkant rustend in de handpalm.

© Pausanias