Best Joomla Template by Web Design

Made in Mongolia

Deze stichting heeft tot doel:

A) Activiteiten te ondersteunen die de duurzame ontwikkeling van het platteland van Mongolië versterken.

B) In Nederland de kennis over en betrokkenheid bij de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Mongolië te bevorderen.

C) Een platform te zijn voor initiatieven die zich richten op de onder A) en B) gedoelde doelstelling.

Door de migratie naar de steden en leegloop op het platteland, leek het er op dat het traditionele handmatig vilten uit Mongolië zou verdwijnen. Gelukkig realiseerde een aantal mensen zich op tijd dat hiermee iets kostbaars verloren zou gaan. Niet alleen een bijzonder product en de specifieke traditie, maar ook de kans om economische meerwaarde en werk te creëren voor plattelandsvrouwen zouden verdwijnen. Er zijn de afgelopen jaren op verschillende plaatsen op het platteland kleinschalige initiatieven opgezet om dit te voorkomen en het vilten juist te gebruiken om werkgelegenheid te creëren.

 

Stichting Made in Mongolia
Domselaerstraat 1
1093 JL Amsterdam
Bezoek: alleen op afspraak
Tel.: 0031(0)681625659
Web: www.madeinmongolia.nl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.