Best Joomla Template by Web Design

Het meeste contact tussen Nederland en Mongolië vindt plaats in het kader van ontwikkelingssamenwerking, met name gericht op het milieu. Nederland ondersteunt onder meer het behoud van het Hustai Nuruu-steppegebied en de herintroductie van het Przewalski-paard. Ook de arme families steken ze een hart onder de riem via een fonds van FMO in samenwerking met de Triodos Bank en de XacBank. Er zijn ook een aantal bedrijven in Ulaan Baatar die mede door Nederlanders zijn opgezet. Hier heeft dhr. A. Schiphorst Preuper van Tiara Tours een groot aandeel in. Een aantal projecten die hij gefinancierd heeft, zijn het Tiara Resort in Terelj Nationaal Park en Café Amsterdam in Ulaan Baatar.

In samenwerking met de Triodos Bank, FMO, XacBank en Prinses Máxima is er een fonds opgericht van €10 miljoen om ontwikkelingswerk te verrichten in Mongolië.
Op 3 maart 2009 was er een bijeenkomst met de meest toonaangevende en succesvolle duurzame banken ter wereld. Hieronder valt onder andere de Triodos Bank van Nederland en de XacBank van Mongolië. Tijdens deze bijeenkomst in Zeist werd de Global Alliance for Banking on Values opgericht. Bij deze oprichting was ook HKH Prinses Máxima. Het prinselijk paar ZKH Prins Willem-Alexander en HKH Prinses Máxima zijn samen in 2006 in Mongolië geweest.
Samen met de FMO ontstond er een initiatief om een fonds op te richten om een betere ontwikkeling te bewerkstelligen voor de Mongoolse families in de stad en op de steppe.

Ivanhoe gaat akkoord met investering $2,3 miljard in Oyu-mijn

Ivanhoe Mines heeft ingestemd met het verstrekken van $2,3 miljard om de bouw van de goud- en kopermijn Oyu Tolgoi te voltooien.

Het bedrijf heeft een belang van 66% in de mijn, terwijl de Mongolische regeing de overige 34% bezit.

Het in Vancouver gebaseerd mijnbouwbedrijf hoopt dat volgend jaar de eerste bouwfase van de mijn kan worden afgerond. De mijn wordt ontwikkeld aan de grens met China en zal werk bieden voor ongeveer 3.000 Mongoliërs. De bouw van de mijn was gestopt vanwege verschillen tussen Ivanhoe Mines en Rio Tinto. Deze zijn inmiddels opgelost nadat Rio Tinto akkoord is gegaan om in de komende maanden omgeveer $1,3 miljard te investeren in Ivanhoe door middel van een claimmissie en machtigingen.

De nieuwe serie van financieringen maakt deel uit van een nieuwe overeenkomst tussen de twee bedrijven. Rio Tinto heeft momenteel een belang van 29,6% in Ivanhoe Mines.

John Macken, voorzitter van Ivanhoe Mines, gaf aan dat Oyu Tolgoi in het vierde kwartaal van 2012 haar eerste goud- en koperproducten, gewonnen uit erts van de zuidelijke Oyo-mijn, moet verkopen.

Made in Mongolia

Deze stichting heeft tot doel:

A) Activiteiten te ondersteunen die de duurzame ontwikkeling van het platteland van Mongolië versterken.

B) In Nederland de kennis over en betrokkenheid bij de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Mongolië te bevorderen.

C) Een platform te zijn voor initiatieven die zich richten op de onder A) en B) gedoelde doelstelling.

Door de migratie naar de steden en leegloop op het platteland, leek het er op dat het traditionele handmatig vilten uit Mongolië zou verdwijnen. Gelukkig realiseerde een aantal mensen zich op tijd dat hiermee iets kostbaars verloren zou gaan. Niet alleen een bijzonder product en de specifieke traditie, maar ook de kans om economische meerwaarde en werk te creëren voor plattelandsvrouwen zouden verdwijnen. Er zijn de afgelopen jaren op verschillende plaatsen op het platteland kleinschalige initiatieven opgezet om dit te voorkomen en het vilten juist te gebruiken om werkgelegenheid te creëren.

 

Stichting Made in Mongolia
Domselaerstraat 1
1093 JL Amsterdam
Bezoek: alleen op afspraak
Tel.: 0031(0)681625659
Web: www.madeinmongolia.nl
E-mail: info@madeinmongolia.nl

Mongolië kan zwaargewicht worden op internationale kolenmarkt

Op 24 en 25 februari 2011 zal er in Ulaanbaatar een grote, internationale conferentie plaatsvinden over de kolenindustrie van Mongolië. De zogenaamde "Coal Mongolia 2010" conferentie heeft als doel kolen uit Mongolië op de internationale markt te zetten, de verkoopkanalen van kolen uit te breiden, nieuwe verbindingswegen te creëren voor kolenstransport en investeerders aan te trekken die mijnbouwprojecten op willen zetten.

"Coal Mongolia 2010" wordt mede georganiseerd door de autoriteiten van Mineraal Goederen en de mijnbouw-gerelateerde nieuwspagina Mining.mn. "Coal Mongolia 2010 is het grootste evenement dat er ooit in Mongolia is georganiseerd", zegt mineraal econoom L. Naranbaatar, tevens president van Mining.mn. "Een van de redenen om de conferentie te organiseren, is vanwege het feit dat de kolenindustrie de koperindustrie heeft vervangen als belangrijkste element van het Mongolische bruto binnenlands product. Daarnaast willen we laten zien dat Mongolië een potentieel zwaargewicht kan worden op de internationale kolenmarkt".

In november 2010 bereikte het volume van kolen exploratie maar liefst 20 miljoen ton. De voorspelling is dat tegen het einde van het jaar dit volume 24 miljoen ton zal zijn, wat goed is voor een waarde van $ 1 miljard. In de komende jaren zal de kolenproductie naar verwachting tot 40 miljoen ton per jaar stijgen, hetgeen betekent dat de kolenexport de economie in Mongolië zo'n $ 3 miljard zal opleveren.

Bron: UB Post

Mongolië sluit PAC-akkoord met EU

Op 20 december is er in Ulaanbaatar een kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking (Partnership and Cooperation - PAC) getekend tussen de Europese Unie en Mongolië.

De ondertekenaars waren dhr. B. Bolor, onderminister van Buitenlandse Zaken van Mongolië en Franz Jessen, hoofd van de eenheid, DG Buitenlandse betrekkingen, Europese Commissie, die aan het hoofd staat van de bezoekende EU-delegatie.

"Vandaag zijn we getuige van een historisch belangrijke gebeurtenis voor de bilaterale betrekkingen tussen Mongolië en de Europese Unie", zei Minister-President van Mongolië, dhr. Batbold Sükhbaatar, die aanwezig was bij de ondertekening ceremonie. "Dit nieuw-ondertekend document zal de bilaterale samenwerking in een nieuwe fase van ontwikkeling brengen."

Mongolië is het eerste Aziatische land dat de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking met de EU heeft ondertekend. Na ondertekening van het document hielden beide partijen gesprekken over de verwijdering van Mongolië uit de lijst van landen met een niet-markteconomie. De EU-delegatie overhandigde een speciale, door de Europese Commissie opgestelde vragenlijst met betrekking tot deze kwestie. De onderhandelingen over de PAC werden voor het eerst in september 2009 gehouden in Ulaanbaatar.

Bron: UB Post

Organisaties

Mongolië
Mongolië onderging de afgelopen jaren een opmerkelijke politieke metamorfose. Van een satellietstaat van de Sovjet-Unie ontwikkelde het zich in enkele jaren tot een democratische rechtsstaat, met een dynamische particuliere sector en een vrije pers. Maar qua ontwikkeling heeft Mongolië nog een lange weg te gaan. De economie is eenzijdig gebaseerd op landbouw en mijnbouw. De binnenlandse afzetmarkt van het reusachtige land is beperkt, want er wonen slechts drie miljoen mensen. Productie voor niet-regionale en buitenlandse markten stuit op de problemen van de gebrekkige infrastructuur en dus beperkte transportmogelijkheden. Ook de verstedelijking vormt een toenemend probleem: meer dan een derde van de bevolking woont in de hoofdstad. De overheid van Mongolië is vastbesloten de economische groei te stimuleren en zo de armoede te verminderen.

Register to read more...